Powrót

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatr Bo Tak, ul. B.Chrobrego 14/21 35-077 , KRS: 0000462486 - NIP: 8151797667 - regon: 180975762, numer telefonu: 790 44 66 00 , adres email: kontakt@teatrbotak.pl

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wybranymi kanałami komunikacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i f tj. marketing własnych produktów i usług.

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu marketingowego.

 

  1. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy które przetwarzają dane na nasze żądanie.

 

  1. Macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy chcecie Państwo zawrzeć z nami umowę oraz otrzymać od nas informacje o naszych usługach.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami - Stowarzyszenie Teatr Bo Tak